Produkter


Prefabrikkerte graver

Vi er Skandinavisas største leverandør av prefabrikerte smøre- og kontrollgraver til bil, buss/lastebil og jernbane

Bremsetester

Vi leverer flere typer bremsetestere: Mobile- og stasjonære personbiltestere, tungbiltestere med og uten restmønstermålere for dekk, med og uten hydraulisk lastsimulering

Induksjonsvarmere

Vi leverer induksjonsvarmere i alle størrelser

Olje- og dieselanlegg

Langø Service AS leverer løsninger for profesjonell og forsvarlig avhending av smøremidler og væsker

Løfteutstyr

Vi gjør tunge løft lette. Langø Service er en av Norges største leverandører av løfteutstyr for kjøretøy og er ledende innen kontroll og sertifisering

Trykkluft

Vi leverer komplette trykkluftsystemer for verksted og industri

Eksossystemer

Fumex eksos og miljøprodukter

Delevaskere

Langø Service leverer rengjøringsmaskiner og delevaskere fra AquaClean i Finland

Slitasjetester

Vi leverer to typer slitasjetestere: Fuchs og SDS

Lysjustering

Profesjonelt lysjusteringssystem til kontroll- og teststasjoner

Hjul- og akselmålingsutstyr

For å spare maks på drivstoff og dekk det er tilrådelig å ha hele kjøretøy sjekket årlig for hjulinnstilling

Styrestagsløser

Den lufthydrauliske styrestagsløsneren er til stor hjelp til å løsne opp fastrustede styrestag

Good tool

Ergonomisk verktøy og løsninger for forebygging av yrkesfarer. Unngå tunge løft i svært ugunstige stillinger