Bærekraft


Langø Service er en ledende aktør i vår bransje, og en viktig pådriver for at våre kunder velger løsninger som reduserer miljøbelastningen både under bygging, installasjon og drift av verksteder og depoter.

 Bærekraftsmål for bedriften

  • Langø Service AS skal være en pådriver og pålitelig aktør i arbeidet med bærekraft i bransjen.
  • Gjennom samarbeid med våre leverandører og kunder skal vi bidra til bærekraftig utvikling av produktene vi leverer.
  • Jobbe for en mer miljøvennlig produksjon av produkter i vårt sortiment.
  • Jobbe for en mer sosialt bærekraftig bransje, hvor våre samarbeidspartnere tar klima- og miljø, økonomisk utvikling og sosiale forhold på alvor.
  • Kutte egne utslipp, samt være en pådriver for at våre leverandører gjør det samme.
  • Miljøsertifiseres gjennom ISO 14001.