BREMSETESTER

Vi leverer flere typer bremsetestere: Mobile- og stasjonære personbiltestere, tungbiltestere med og uten restmønstermålere for dekk, med og uten hydraulisk lastsimulering


Våre SDS tungbiltestere er konstruert for å kunne operere utendørs under nordiske forhold.

SDS bremsetester er utstyrt med 2-delt rullesett som tåler akseltrykk opp til 20 tonn. Tungbiltesterne kan leveres med 11 eller 15 kW motorer. De tilfredsstiller nye krav til ISO testing. Rullesettene er kompatibel med eksisterende gruver fra andre produsenter som BM, Maha , Cartec, EWJ, Bosch m.m.

Kontaktinfo
SDS Bremsetestere for tunge kjøretøy kan leveres med opp til 10 stk radio trykksendere. SDS bremsetester styres med et nettbrett og kan leveres med monitor på vegg. Når Systemet kobles opp mot internett av kunde så kan kunde tegne abonnement slik at de får alle oppdateringer automatisk, bremseprøveren vil være oppdatert i henhold til gjeldende myndighetskrav og det vil være mulig å få online support.