Våre etiske retningslinjer


Retningslinjene beskriver Langø Service AS sine holdninger og krav til saker av etisk karakter. Dokumentet gjelder ansatte, styremedlemmer, innleide, konsulenter, mellommenn, og andre som opptrer på vegne av eller i samarbeid med Langø Service AS. 

Vi har som et mål at alle våre leverandører skal godta vår supplier code of conduct (eller ha andre tilsvarende etiske retningslinjer). Vi har startet jobben med å få våre leverandører til å godta å etterleve våre retningslinjer, eller presentere sine egne tilsvarende våre. 

Les våre etiske retningslinjer her: 

Etiske retningslinjer.pdf