OLJE- OG DIESELANLEGG

Langø Service AS leverer løsninger for profesjonell og forsvarlig avhending av smøremidler og væsker


Langø Service As leverer oljeanlegg produsert av det italienske firmaet Meclube.

Vårt utvalg omfatter alt fra rådgivning til helt tilpassede systemer ferdig montert og igangsatt. Dette kan omfatte, for eksempel. pneumatiske vakuumpumper og tilbehør til egen produksjon samt avansert elektronisk utstyr for måling og overvåking av tanker og fyllestasjoner. Det betyr presis kontroll av dosering og mengdemåling.

Med vårt Lube-Master system er det lett å koble seg til eksisterende faktureringssystem. Vårt mål er å kontinuerlig utvikle vårt konsept for å alltid levere kostnadseffektive løsninger. Meclubes produkter brukes av bedrifter i bilreparasjonsverksteder butikker, industri, shipping, gruvedrift og landbruk.

Vi er anerkjent for vår effektivitet og vår helhet. Konkret betyr dette raske ordrebekreftelser og korte leveringstider. Vår ekspertise i produktet, og kunnskap om lover og forskrifter som regulerer installasjon av dette utstyret er en styrke for våre kunder.
Leveringssikkerhet, fleksibilitet og en stor forpliktelse for oss er innlysende. Sistnevnte er gitt spesielt at vi jevnlig besøker våre kunder. Langø Service As har de senere år levert flere komplette installasjoner til nybyggde buss og lastebilverksted. Ta kontakt for referanser og ytterligere informasjon.

Løsninger for profesjonell og forsvarlig avhending av smøremidler og væsker.