Om oss


Langø Service AS ble grunnlagt i 1984 som en servicebedrift på bilverkstedutstyr. Bedriften har fra å være et enkeltmannsforetak vokst til å bli et selskap med 18 ansatte, som har sitt hovedkontor i Trondheim. Langø Service AS ble stiftet som et aksjeselskap 28.12.1990, og har utviklet seg til å et ledende selskap i vår bransje.

Bedriften skal sikre sin ledende posisjon gjennom kvalitetsledelse, nytenking og markedets beste systemer for leveranse, kundeoppfølging og kompetanseøkning.
Vi har siden 1998 vært sertifisert av Det Norske Veritas etter standarden NS-EN ISO 9001. Fra 2015 er vi også akkreditert etter ISO 17025 til å utføre akkreditert kalibrering av følgende utstyr brukt under PKK (EU-kontroll av kjøretøy): Avgass- og røykgassmålere, retardasjonsmålere, lysjusteringsapparater og bremseprøvere med tilhørende trykksensorer.

Firmaet er registrert som leverandør i StartBANK og i TransQ Kvalifikasjonsordning. Vi er tilsluttet RENAS AS, og gjennom dette medlemskapet oppfyller vi kravene i avfallsforskriftens kapittel 1, fastsatt av Miljøverndepartementet.