Åpenhetsloven


Åpenhetsloven trådte i kraft i Norge 1. Juli 2022. Loven pålegger store og mellomstore bedrifter en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. 

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Informasjonsplikt

I henhold til loven vil vi innen 30. Juni offentliggjøre en årlig redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger på vår hjemmeside. Enhver har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon fra en virksomhet om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser. Du kan kontakte oss ved å sende en e-post til firmapost@lango-service.no

Redegjørelse åpenhetsloven:

Les redegjørelsen for rapporteringsåret 2022/2023

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger.pdf