GOOD TOOL

Ergonomisk verktøy og løsninger for forebygging av yrkesfarer. Unngå tunge løft i svært ugunstige stillinger


GOOD TOOL er ledende inne utvikling og produksjon av ergonomiske verktøy og løsninger for forebygging av yrkesfarer i alle typer nyttekjørtøy. Teknikere og mekanikere kan jobbe trygt med verktøyet og unngå fysiske skader forårsaket av tunge løft og vekter.

 

Kontaktinfo
GOOD Tool ergonomisk verktøy.