SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Vi kan tilby et landsdekkende servicenett og et godt utbygd reservedelslager. Dette er våre kunders beste garanti mot problemer og uønsket driftsstans.


Våre kvalifiserte serviceteknikere er utdannet hos våre leverandører og har inngående kjennskap til våre produkter.

  • Vedlikehold av trykkluftutstyr
  • Sertifisering av trykktanker
  • Sertifisering av løftebukker
  • Kalibreringstjeneste
  • Reparasjon av hydraulisk- og elektronisk

Forebyggende service er god totaløkonomi

Mange har innsett betydningen av å gardere seg mot uforutsett driftsstans forårsaket av normal slitasje. Regelmessig ettersyn reduserer muligheten for dette, og påfølgende produksjonstap unngås.

Vår avdeling med spesialbygde servicevogner foretar kalibrering og justering hos kunder over hele landet. Langø Service AS følger opp en database over kunder med kalibrerings-avtale slik at kalibreringen blir utført til samme tid hvert år. Langø Service AS tilbyr service og vedlikeholdsavtaler som er tilpasset kunden og materiellets behov. Ved å inngå en slik avtale sikrer man at utstyret til enhver tid er i god teknisk og driftmessig stand En samarbeidsavtale med Langø Service kalibreringstjeneste gjør det enkelt for deg som har ansvaret for verkstedutstyret.

Langø Service AS har kvalitetssikrede systemer for service og vedlikehold av verkstedutstyr. Våre systemer ivaretar at våre kunder får oppfølging til rett tid hvert år og at servicen blir dokumentert tilstrekkelig. All dokumentasjon blir lagret på vårt datasystem, slik at alle våre kunder bestandig har tilgang til kopi av de siste servicerapportene.

Vi tar service på løfteutstyr, bremseprøve, kompressorer og cross-checker. Våre medarbeidere har lang fartstid innen bransjen og har meget høy kompetanse innen sitt fagfelt. Derfor kan Langø Service AS ta service og vedlikehold på alle merker.

Kontaktinfo
Ved å inngå en serviceavtale sikrer man at utstyret til enhver tid er i god teknisk og driftsmessig stand.