KALIBRERINGSTJENESTER

Langø Service AS har en svært godt utbygd kalibreringstjeneste for verksteder og målestasjoner, både for industri og verksteddrift.


Langø Service AS var den første blant de ledende aktørene i bransjen til å bli ISO-sertifisert.

Med sporbarhet og grundig dokumentasjon til internasjonale og nasjonale standarder, er Langø Service AS en meget trygg samarbeidspartner når det gjelder kalibrering og dokumentasjon som har sporbarhet.

Med innføring av den nye verkstedloven for bilverksted, i 2009, så ble det fra myndigheter og kontrollorgan for verkstedene stilt høye krav om at den som kalibrerer ditt verkstedutstyr har den nødvendige dokumentasjon og sporbarhet, og ikke minst at kalibreringsbevisene refererer til en måle-verdi. I mars 2015 ble vi, etter skjerping av myndighetskrav, akkreditert for kalibrering av utstyr som skal brukes til Periodisk Kjøretøy- Kontroll. Dette gjelder bremseprøver, trykksensorer for bremseprøver, avgass- og røykgassmålere, retardasjonsmåler, og lysjusteringsapparat. Det er viktig at den du samarbeider med har den nødvendige dokumentasjonen så ikke ditt verksted får problemer under en eventuell kontroll. 

Vi har egen avdeling med spesialbygde servicevogner som foretar kalibrering og justering ute hos kunder over hele landet.

Langø Service AS har en egen database over kundene som har kalibrerings avtale med oss, denne databasen følger med slik at kalibreringen blir utført til omtrent samme tid hvert år.

En samarbeidsavtale med Langø Service kalibreringstjeneste gjør det behagelig for deg som har ansvaret for verkstedutstyret, fordi du trenger ikke å tenke på om utstyret skulle vært kalibrert. Dette følger Langø Service opp når tiden er inne for kalibrering.

Kontaktinfo
Vi tilbyr et landsdekkende servicenett. En vedlikeholdsavtale med Langø Service AS sikrer lang og problemfri levetid for dine produkter.