Tungbilverksted til BIR i Bergen.


HENT kontrakterte for en tid tilbake med Langø Service AS for levering av komplett verksted til BIR (Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap.)

Verkstedet er nå overlevert og leveransen består av bla.a av:

Grav

Bremseprøver

Slitasjetester

Oljeanlegg

Trykkluftsanlegg

Vaskeanlegg