Slemmestad Bussanlegg


Vi er nå i gang med byggingen av Slemmestad Bussanlegg.

Grav er installert.
Videre skal vi installere olje og dieselanlegg, trykkluft, bussvaskemaskin, eksosavsug, slitasjetester og bremseprøver.