Ombygging av Rosenholm bussanlegg


Langø Service AS har skrevet kontrakt med entreprenørselskapet Consto Anlegg Øst AS om ombygging av Rosenholm bussanlegg.

 

Leveransen består av:

Nytt bussvaskeanlegg

Oljeanlegg

Trykklustanlegg

mm..