Langø Service AS sitt kvalitetssystem


Langø Service AS sitt ledelsessystem for kvalitet har den 17. november 2018 blitt re-sertifisert etter ISO 9001:2015. Re-sertifiseringen er utført av DNV-GL, som har revidert  oss fra vår første sertifiseringen etter ISO 9001 i februar 1998. Den nye versjonen av ISO-standarden har ført til noen forbedringer i ledelsessystemet i de siste årene, og vi er nå klare for å gjennomgå en tilsvarende prosess i overgangen til ny akkrediteringsstandard i løpet av det kommende året. Sertifikat 2018-2021