Komplett verkstedsleveranse til Brimborg på Island