Arne-Helge Andreassen starter hos Langø Service


Arne-Helge Andreassen er en nestor innen verkstedsbransjen. Arne-Helge opprinnelig fra Lødingen, var Volvo-konsernets dekkekspert og satt helt sentralt i planleggingen av hvordan lastebilverkstedene skal utformes i framtiden.. Han brenner for at dekkhåndtering – eller «Tire Management» – skal bli en integrerte del av verkstedkonseptene og serviceavtalene. Nå skal han jobbe for oss i Langø Service, med nettopp dette. Vi er stolte av å få Arne-Helge på laget. Han vil jobbe ut ifra Gøteborg, og vil gi Langø Service stedlig representasjon i et et viktig marked.