Et kompetent salgsapparat

En samarbeidspartner
Vi lytter til kundene fordi vi vil vite mest mulig om behov, ønsker, forutsetninger og arbeidsmetodikk. På den måten kan vi videreutvikle vår organisasjon slik at den er best mulig tilpasset de krav vi står ovenfor. Kundeoppfølging, kvalitet, rask og sikker levering, priser, produktinformasjon og service er avgjørende for kunden i valg av samarbeidspartner. Derfor ønsker vi nær kontakt med deg som kunde for å bli stadig dyktigere på disse områdene

Velkommen som bruker av vår kunnskap
Vårt salgsapparat er spesialutdannet i tillegg til sin generelle kunnskap og lange erfaring. Derfor kan vi alltid bistå med nødvendig ekspertise for å finne fram til den beste løsning for kunden. Vi kan tilby et landsdekkende servicenett og et godt utbygd reservedelslager, hvilket er kundens beste garanti mot problemer og uønskede driftsstopp.

Forebyggende service er god totaløkonomi

Mange har innsett betydningen av å gardere seg mot uforutsett driftsstans forårsaket av normal slitasje. Regelmessig ettersyn reduserer muligheten for uforutsett driftsstans og påfølgende produksjonstap. Langø Service AS tilbyr service- og vedlikeholdsavtaler som er tilpasset kundens behov.

Ved å inngå en slik avtale sikrer man at utstyret til enhver tid er i god teknisk driftssikker stand.
Vårt velkvalifiserte servicepersonale er utdannet hos våre leverandører, og har inngående kjennskap til våre produkter.

  • Servicepersonell til vedlikehold av trykkluftutstyr
  • Sertifisering av trykktanker
  • Servicepersonell for  sertifisering av løftebukker
  • Egen kalibreringstjeneste
  • Reparasjon av hydraulisk- og elektronisk
  • Reparasjon av hydraulisk- og elektronisk bilverksted-utstyr