Prosjekter

Langø Service prosjektledelse

Langø Service har lang erfaring med utførelse av verksted og leveranser av smøregraver.

Vi tilbyr våre kunder fagkunnskap og de beste løsningene gjennom prosjektering, verkstedplanlegging/tegninger og løsninger som tilfredsstiller Det Norske Veritas med standarden NS-EN ISO 9001:2008. Firmaet er også registrert som leverandør i Start Bank og har bekreftelse på kvalifikasjon i TransQ Kvalifikasjons-ordning

Utarbeidelse av prosjekter blir først nøye diskutert med kunden for å klarlegge oppdragets omfang, tekniske løsninger og de økonomiske rammer. Fremdriftsplan med fast leveringsdato fastlegges etter nærmere avtale og det videre arbeide utføres av vårt konstruksjons-kontor, som utarbeider detaljtegninger for prosjekt, foretar innkjøp av komponenter og gjennomfører nødvendig kontroll.

Vi driver en kontinuerlig produktutvikling og forbedring av eksisterende utstyr og løsninger. Bak hver leveranse ligger et betydelig ingeniørarbeid og vi er opptatt av å levere produkter av høy kvalitet da kvalitet, driftsikkerhet og inntjening henger sammen

 

ISO-Sertifisering

Som en av de første bedrifter innen sin bransje i Norge, kunne Langø Service AS vinteren 1998 motta det mest prestisjefylte beviset på å være en nytenkende og kvalitetsbevisst bedrift: NS-EN ISO 9002 (heter nå ISO 9001: 2008) sertifikatet for alle produkter og tjenester innen salg, montering og vedlikehold av bilverksted utstyr.

Betydelige ressurser er investert over lang tid for at Langø Service AS skal kunne dokumentere sin virksomhet med markedets mest anerkjente kvalitetsstempel, og samtidig være rustet til å møte alle fremtidige krav til internasjonale standarder og forskrifter. Som kunde har du den beste garantien for at Langø Service AS til enhver tid etterstreber den mest optimale løsningen for deg!


 

Vårt mål

 • Ha markedets beste leveransesystem
 • God tilgjengelighet og kvalitet på våre tjenester
 • Levere markedsledende kvalitetsprodukter innen bilverksted utstyr for tunge kjøretøyverksted og jernbane
 • Tilpassede kalibrering- og serviceavtaler for våre kunder

 

Prosjektleverandør

 • Deltar i prosjekteringsfasen med kompetente tekniske rådgivere
 • Løsningsforslag og tilbuds-regning
 • Teknisk tegning
 • Montering
 • Overlevering og igangsetting

 

 

 

 

Prosjektadministrasjon

Prosjektleder

 •  Oppfølging og kontakt med byggeledelse
 • Dokumentasjon og søknader, FDV
 • Teknisk tegning

Prosjektsekretær

 • Sentralbord
 • Flybilletter/overnatting

Logistikkleder

 • Innkjøp og leveranser

Montering

Egne montører

 • Rørleggere
 • Ventilasjonsmontører
 • Utstyrsmontører
 • Elektriker svakstrøm/styringsstrøm

 

Referanser

Referanser LS Smøregrav

Filter by

 

Kontakter

Produktsjef/ Teknisk konsulent
Tore Løvaas

Mobil: 959 88 830
tore@lango-service.no