LS Oil Depot

LS Oil Depot

LS Oil-Depot er løsningen for produksjonsanlegg som har behov for lagringsplass for smøreprodukter, væsker og drivstoff.
Langø Service As leverer løsninger av høy kvalitet for faglig og forsvarlig avhending av smøremidler og væsker.Våre tilbud omfatter alt fra generell rådgivning til helt spesialtilpassede systemer. Våre leveranser kan omfatte alt fra tanker, pneumatiske vakuumpumper, slanger og ruller, og tilbehør til egen produksjon samt avansert elektronisk utstyr for presis måling og distribusjon.

Med Lube-Master systemet er det lett å koble seg til eksisterende faktureringssystem.Våre produkter brukes av bilverksteder, butikker, industri, shipping, gruvedrift og landbruk. Det finnes i dag koblinger til en rekke regnskapssystemer bl.a. AutoMaster, AutoLine, AutoVision, Volvo GDS, EDS og Auto 2000.

LS Oil-Depot     Wist last og buss Steinkjer


PDF Brosjyre

LS Oil-Depot PDF brosjyre

Video

Video

Bilder

Kontakt

Tore Løvaas
Produktsjef
Mobil 959 88 830
telefon 73 82 80 00

tore@lango-service.no

Thomas Lysholm
Selger
Mobil 959 888 31
telefon 73 82 80 00

thomas@lango-service.no