Oljeutrustning

Langø Service AS leverer løsninger for profesjonell og forsvarlig avhending av smøremidler og væsker

Langø Service As leverer oljeanlegg produsert av det svenske firmaet Eurolube.

Vårt utvalg omfatter alt fra rådgivning til helt tilpassede systemer ferdig montert og igangsatt. Dette kan omfatte, for eksempel. pneumatiske vakuumpumper og tilbehør til egen produksjon samt avansert elektronisk utstyr for måling og overvåking av tanker og fyllesstasjoner. Det betyr presis kontroll av dosering og mengdemåling.

Med vårt Lube-Master system er det lett å koble seg til eksisterende faktureringssystem. Vårt mål er å kontinuerlig utvikle vårt konsept for å alltid levere kostnadseffektive løsninger. Eurolubes produkter brukes av bedrifter i bilreparasjonsverksteder butikker, industri, shipping, gruvedrift og landbruk.

Vi er anerkjent for vår effektivitet og vår helhet. Konkret betyr dette raske ordrebekreftelser og korte leveringstider. Vår ekspertise i produktet, og kunnskap om lover og forskrifter som regulerer installasjon av dette utstyret er en styrke for våre kunder. Leveringssikkerhet, fleksibilitet og en stor forpliktelse for oss er innlysende. Sistnevnte er gitt spesielt at vi jevnlig besøker våre kunder.

Langø Service As har de senere år levert flere komplette innstallasjoner til nybyggde buss og lastebilverksted. Ta kontakt for referanser og ytterligere informasjon.

Les mer ==>

Eurolube