Kalibreringstjeneste

Kalibreringstjeneste

Langø Service AS har en svært godt utbygd, ISO sertifisert, kalibreringstjeneste for verksteder og målestasjoner, både for industri og verksteddrift. Langø Service AS var den første blandt de ledende aktørene i bransjen til å bli ISO-sertifisert.

Med sporbarhet og grundig dokumentasjon til internasjonale og nasjonale standarder, er Langø Service AS en meget trygg samarbeidspartner når det gjelder kalibrering og dokumentasjon som har sporbarhet.

Med den nye verkstedloven for bilverksted så vil det fra myndigheter og kontrollorgan for verkstedene bli stilt meget høye krav om at den som kalibrerer ditt verkstedutstyr har den nødvendige dokumentasjonen, sporbarhet og ikke minst at sefrikatene referer til en måleverdi. Det er viktig at den du samarbeider med har den nødvendige dokumentasjonen så ikke ditt verksted får problemer under en eventuell kontroll.

Vi har egen avdeling med spesialbygde servicevogner som foretar kalibrering og justering ute hos kunder over hele landet. Langø Service AS har en egen database over kundene som har kalibreringsavtale med oss, denne databasen følger med slik at kalibreringen blir utført til omtrent samme tid hvert år.

En samarbeidsavtale med Langø Servicès kalibreringstjeneste gjør det behagelig for deg som har ansvaret for verkstedutstyret, fordi du trenger ikke å tenke på om utstyret skulle vært kalibrert. Dette følger Langø Service opp når tiden er inne for kalibrering.

Dyktige serviceteknikere
Vi kan tilby et landsdekkende servicenett og et godt utbygd reservedelslager. Dette er våre kunders beste garanti mot problemer og uønsket driftsstans. Våre kvalifiserte serviceteknikere er utdannet hos våre leverandører og har inngående kjennskap til våre produkter.

  • Vedlikehold av trykkluftsutstyr
  • Sertifisering av trykktanker
  • Sertifisering av løftebukker
  • Kalibreringstjeneste
  • Reparasjon av hydraulisk og elektronisk verkstedutstyr

Forebyggende service er god totaløkonomi
Mange har innsett betydningen av å gardere seg mot uforutsett driftsstans forårsaket av normal slitasje. Regelmessig ettersyn reduserer muligheten for dette, og påfølgende produksjonstap unngås.

Vår avdeling med spesialbygde servicevogner foretar kalibrering og justering hos kunder over hele landet. Langø Service AS følger opp en database over kunder med kalibreringsavtale slik at kalibreringen blir utført til samme tid hvert år. Langø Service AS tilbyr service og vedlikeholdsavtaler som er tilpasset kunden og materiellets behov. Ved å inngå en slik avtale sikrer man at utstyret til enhver tid er i god teknisk og driftsmessig stand En samarbeidsavtale med Langø Services kalibreringstjeneste gjør det enkelt for deg som har ansvaret for verkstedutstyret.

Ved spørsmål ta kontakt med vår servicetekniker Tommy Saasen, eller på firmapost