Leverandør TransQ

TransQ

TransQ er et leverandørregister og kvalifikasjonssystem for leverandører til transportbransjen som drives i samarbeid med innkjøpere i Norden. Innkjøpere bruker systemet for å få informasjon om og gjøre utvelgelse av leverandører ved forespørsler av varer, tjenester og entrepriser.

Achilles i Norden

I 1998 begynte Achilles TransQ, Transport Qualification Scheme, som er et leverandørregister og et pre-kvalifikasjons system for leverandører til den nordiske transportsektoren.

Etter dette har Achilles arbeidet med et stort antall private selskaper og offentlige organisasjoner innenfor denne sektoren, særlig innenfor de områdene hvor sikkerhet står i fokus. Det inkluderer bl.a. Jernbanens infrastrukturorganisasjoner, jernbaneoperatører, godsselskaper, lokaltrafikk, tunnelbane, buss og luftfartsverk.

Kategoristruktur

Ved etableringen av TransQ ble det utarbeidet en omfattende kategoristruktur over produkter og tjenester som anskaffes av denne bransjen. For at leverandøren skal bli kvalifisert i TransQ – og søkbar for innkjøpere – må selskapet selge varer eller tjenester som omfattes av kategoristrukturen.

TransQ kategoristruktur er inndelt i sju hovedgrupper:

1. Jernbanespesifikke produkter
2. Luftfartsspesifikke produkter
4. Allmenne produkter
5. Jernbanesspesifikke tjenester
6. Luftfartsspesifikke tjenester
8. Øvrige tjenester
9. Entrepriser.