Det Norske Veritas ISO 9001

Det Norske Veritas ISO 9001

ISO 9001 er et spesielt godt verktøy for å redusere feil. Systemet hindrer at feil gjentar seg og identifiserer mulige feil før de oppstår. En slik feilreduksjon gir fordeler i form av kostnadsbesparelser.

 

Den internasjonalt anerkjente ISO 9001-standarden er generell og kan brukes innen alle næringsområder. Den ble utviklet av ISO (den Internasjonale Organisasjon for Standardisering) for å fastsette internasjonale krav til et ledelsessystem for kvalitetsstyring.

 

Viktige egenskaper

Standarden er prosessorientert og legger vekt på løpende forbedringer og kundetilfredshet. Den er tilpasset alle virksomhetsprosesser som påvirker kvalitet.

Viktige elementer i standarden er:

  • Kvalitetsstyringssystem
  • Ledelsens ansvar
  • Ressursstyring
  • Produktsalg
  • Måling, analyse og forbedring