AAA Kredittverdighet

AAA Kredittverdighet

Det er ca. 3,5%  norske foretak, av totalt ca. 130,000 i 2014 som har en AAA-rating.

Dette er Norges mest kredittverdige foretak. AAA (trippel A) er høyeste kredittverdighet i Dun & Bradstreets kredittvurderingssystem.

Karakteren AAA gis kun til foretak med solid økonomi og særdeles god evne til å imøtekomme sine betalingsforpliktelser.

Dun & Bradstreet`s AAA ratingssystem ble lansert i januar 1992. Dette er et kunnskapsbasert ekspertsystem som er laget for å få en enhetlig kredittvurdering av norske foretak. Så det er med god grunn Langø Service AS er godt fornøyd med å få denne ratingen.

Høyeste Kredittverdighet AAA
God Kredittverdighet AA
Kredittverdig A
Nyetablert foretak AN
Kreditt mot sikkerhet B
Kreditt frarådes C
Rating ikke fastsatt

 

 

 

 

Ratingkoden blir bestemt på grunnlag av bedømmelsen på de fire delområdene som GRUNNFAKTA, EIER/JUIDISK, ØKONOMI og BETALINGSERFARING.