Kunnkjøringer

Hedin Bil i Jönköping, Sverige

Posted by:

Hedin Bil i Jönköping, Sverige

Hedin Bil i Jönköping bygger nytt for å gjøre plass til sin virksomhet. Som mange andre nye verksteder for tung bil er Langø Service tilstede med sine produkter, løsninger og ekspertise. Til Jönköping har vi levert to LS smøregrav og etterhvert som bygget tar for vil vi installere flere komponenter.

To LS Smøregrav (kontrollgrav/servicegrav) med innvendig lengde på 26 meter, elektrisk anlegg med sikringsskap og ventilasjon styring. 14 stk. 58 w arbeidslamper i IP68 standard med vribare reflektorer. På Bunnen finner vi 24 meter med rister i rustfritt stål samt pumper for spillvann/olje. Spesielt for denne smøregraven er en åpning på siden hvor man kan gå ned midt på graven.

SDS Playdetector slitasjetester

SDS Precision bremsetester med hydraulisk løft

Seks Eurolube (2 stk. For glykol og 4 stk. For spillolje).

JAB hydraulisk løftere. Type HVG 214/190 W-Deluxe. (4 stk. Teleskopiske løftere)

TwinRram 35 VH, Fully hydraulic 2-ram-lift TwinRam 35 S/2300-VH Tele

2-ram-lift TwinRam 35 S/2300-VH Tele

 

 

 

 

Hedin Bil flyttar. (fra jnytt.se)

Företaget lämnar sin befintliga lokal på Ljungarums industriområde.
Nu kan Jnytt avslöja att Hedin Bil bygger nytt på A6-området.

Platschefen på Hedin Bil i Jönköping, Erik Fagersson hänvisar alla frågor gällande flytten till vd:n Anders Hedin, Hedin är dock ute på resande fot. I stället blir det Fritz Persson som bekräftar Jnytts uppgifter om att Hedin Bil bygger nytt. Persson är Hedin Bils fastighetschef på I.A Fastighet AB.

Varför väljer ni att flytta?
– Vi har i dag för små lokaler och varje bilmärke kräver en viss yta och det skall finnas en klar avskiljning mellan bilmärkena. Verkstäderna var gamla och slitna och behövdes renoveras upp.

Vad händer med befintliga lokaler?
– Befintliga lokaler har Kommunen köpt och vi hyr dem fram till vi flyttar in i de nya lokalerna.

Hur stort blir det nya bygget?
– Nya bygget består av två byggnader, en personbilsdel på 17 000 kvadratmeter samt en last- och transportbilsdel på 5 000 kvadrat.

När är det dags för inflyttning?
– 1 oktober 2016 flyttar vi in i de nya lokalerna

Kan det bli tal om nyanställningar?
– Vi ökar hela tiden vår försäljning av person-, last- och transportbilar och räknar med att öka snabbare när vi får våra nya större lokaler.
Med en större marknad i Jönköping så kommer vi att behöva öka med kvalificerade mekaniker, Reservdelsmän och kundmottagare.

Varför är det området bättre än det ni har?
– Med det nya området får vi bättre utrymme för vår verksamhet, vi hade växt ur de gamla lokalerna och där fanns inte mer utrymme att göra något.

Hur kommer flytten att påverka er?
– Positivt för våra kunder och medarbetare med nya ändamålseniga lokaler. Vi har byggt nytt i Ängelholm och Helsingborg som var färdigt i december 2014 och det ger alltid en positiv effekt hos våra medarbetare samt en större kundnöjdhet.

Kommer ni utöka med någon annan verksamhet än den ni har i dag? Besiktning till exempel?
– Vi kommer att ha en restaurang för både kunder och medarbetare. Vi kommer även att kunna ha olika intressanta event med olika samarbetspartners där vi bjuder in kunder och då kan man både se på bilar och äta gott på restaurangen.

0